Hale stalowe Polonex

Poznaj nas

Zobacz nasze najnowsze realizacje, przeczytaj referencje klientów!

Nasze realizacje | Jak pracujemy

Zapytanie o ofertę

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?
Wypełnij formularz!

Wypełnij formularz | Poproś o kontakt

Projektowanie hal

Hale Polonex

Praca nad projektem hali

Do każdej budowy hali podchodzimy indywidualnie. Prace nad projektem rozpoczynamy od wizji lokalnej na terenie inwestycji oraz od przeprowadzenia szeregu analiz: urbanistycznych, przestrzennych, widokowych, komunikacyjnych. Już na tym etapie zgodnie z wdrożonym w naszym biurze Zintegrowanym Procesem Projektowym rozpoczynamy także badanie uwarunkowań formalno - prawnych dla danej hali.

Praca twórcza rozpoczyna się od znalezienia idei przewodniej dla obiektu, która wypływa z zamierzeń inwestycyjnych, specyfiki hali, jak również pozostaje w ścisłej relacji z kontekstem miejsca, gdzie hala ma powstać. Początkowy etap to szkice ręczne i nierzadko makiety koncepcyjne hali stalowej lub żelbetowej, gdyż uważamy, że pomimo zaawansowanych narzędzi elektronicznych, którymi operujemy, to w sercu i umyśle architekta rodzi się wizja, która dopiero później może być oszlifowana z pomocą technologii BIM na trójwymiarowym modelu wybranej hali.

Zawartość projektu hali

Nad każdym projektem hali pracuje sztab profesjonalistów biegłych w swoich dziedzinach. Naszymi partnerami w zakresie poszczególnych branż są firmy inżynieryjne, posiadające doświadczenie projektowe i wykonawcze na budowach polskich i zagranicznych. Współpracujemy także z firmami, które należą do pionierów wykorzystywania technologii BIM w Polsce.

Standardowo w skład dokumentacji projektowej - w zależności od potrzeb inwestora - wchodzą następujące opracowania:

 • Analizy przedprojektowe, koncepcja przestrzenna, optymalizacja
 • Projekt architektoniczny
 • Rozwiązania dotyczące projektowania w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • Projekt konstrukcji stalowej lub żelbetowej
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Projekty instalacji: wodociągowej, c.w.u., sanitarnej, c.o., gazowej, elektrycznej itp.
 • Projekty sieci zewnętrznych i przyłączy
 • Projekt drogowy
 • Badania geologiczne
 • Specjalistyczne projekty technologiczne
 • Inne opracowania szczegółowe związane ze specyfiką inwestycji

Opracowywana dokumentacja w zależności od potrzeb inwestora może dzielić się na:

 • projekt budowlany (wymagany przez Prawo Budowlane do uzyskania pozwolenia na budowę)
 • projekt wykonawczy hali (zawierający szczegółowe rozwiązania techniczne, głównie w zakresie konstrukcji stalowej)
 • projekt wnętrz (zawierający dobór materiałów i wyposażenia)
 • projekt powykonawczy (uwzględniający ewentualne zmiany na etapie realizacji)

Standardy

Na bazie doświadczeń na rynku polskim i zagranicznym opracowaliśmy własne wysokie standardy pracy nad każdym projektem, zarówno wewnątrz naszego biura, jak i we współpracy z projektantami poszczególnych branż. Rozwiązania te stanowią nową jakość w dziedzinie projektowania architektonicznego hal. Posiadamy własny system dokumentów służących do określenia założeń projektowych już na etapie rozmów wstępnych z klientem.

Zintegrowany Proces Projektowy - zyski dla inwestora

Zastosowanie Zintegrowanego Procesu Projektowego hali ma wpływ na całą jej budowę i końcowy finalny produkt, który zostaje przekazany inwestorowi. Cały proces inwestycyjny hali zależy od właściwego wykonania pracy przyporządkowanej kolejnym etapom inwestycji.

Ważnym elementem projektowym jest dążenie do poświęcania większej, niż to powszechnie jest praktykowane, uwagi założeniom wstępnej analizy energetycznej, ocenie parametrów, które mają wpływ na wymogi funkcjonalne oraz wymaganiom formalno - prawnym już na etapie początkowym projektu.

Zintegrowany Proces Projektowy jest wypracowanym przez nas sposobem pracy nad projektem, który łączy w sobie koordynację elementów formalno - prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę (co pozwala zyskać cenny czas) oraz dzieli fazę projektową na poszczególne etapy (co już na początku pozwala wybrać najlepsze pod względem ekonomicznym rozwiązania).

Technologia BIM

Projektowanie hal w oparciu o używane przez nas oprogramowanie pozwała na trójwymiarowe modelowanie hal we wszystkich branżach. Jest to podstawowym warunkiem dla stosowania Building Information Modeling, polegającego na monitoringu przebiegu procesu budowlanego w oparciu o przestrzenny model obiektu. Jedną z najnowocześniejszych metod realizacji projektu jest aktualnie system o nazwie 5D dający możliwość generowania z modelu przestrzennego harmonogramu robót (4D) i kosztów inwestycji (5D) oraz precyzyjny monitoring tych parametrów w trakcie realizacji. Dodatkową korzyścią, płynącą z projektowania w naszym oprogramowaniu, jest eliminacja kolizji oraz możliwość generowania optymalizowanych przebić w przegrodach budowlanych potaniająca i przyspieszająca proces budowlany.

Tradycyjne obliczenia zapotrzebowania ciepła i obciążenia cieplnego dla klimatyzacji wykonywane są przez nas metodą graficzną, umożliwiającą już w fazie koncepcji precyzyjną analizę właściwości hali.

Oferowane przez nas symulacje i analizy jakości energetycznej hali należą do coraz bardziej poszukiwanych przez inwestorów usług. Ułatwiają one podejmowanie decyzji w zakresie zachowania optymalnego balansu pomiędzy kosztami budowy hali i późniejszymi kosztami eksploatacji. Szczególnie ważne jest to w przypadku inwestycji przewidzianych na użytek własny, gdzie często niewiele zwiększone nakłady inwestycyjne amortyzują się w krótkim czasie, przynosząc od tego momentu wymierne zyski.

Sposób projektowania hal

Do prac nad każdym projektem podchodzimy indywidualnie. W naszej pracy nie istnieją pojęcia: "standardowy projekt", czy "zwykły klient". Praca nad każdym zadaniem rozpoczyna się od wizyty na miejscu lokalizacji inwestycji, rozmów z klientem oraz przeprowadzenia szczegółowych analiz formalno - prawnych i uwarunkowań przestrzennych. Zrealizowana hala pozostanie w krajobrazie co najmniej kilkadziesiąt lat, zatem niesamowicie ważne dla nas jest, aby projektując nowy obiekt odnosić się z szacunkiem, ale w twórczy sposób, do zastanego kontekstu miejsca.

Kontakt z klientem

Każdy klient jest traktowany indywidualnie i to zarówno w zakresie swoich potrzeb jak i możliwości finansowych.

Zapewniamy całkowitą prywatność, dlatego wszelkie prace prowadzone dla naszych klientów są objęte tajemnicą zawodową.