Hale stalowe Polonex

Poznaj nas

Zobacz nasze najnowsze realizacje, przeczytaj referencje klientów!

Nasze realizacje | Jak pracujemy

Zapytanie o ofertę

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?
Wypełnij formularz!

Wypełnij formularz | Poproś o kontakt

Magazyny

Magazyn 5000m2Magazyny

 

Hale magazynowe są obiektami stosunkowo mało skomplikowanymi, jednak zarówno przy ich projektowaniu jak i budowie należy pamiętać o kilku istotnych aspektach.

 

Już na etapie tworzenia koncepcji magazynu opracowujemy wspólnie z Inwestorem optymalny sposób składowania towarów, mając na uwadze uwarunkowania podyktowane warunkami zabudowy czy planem zagospodarowania przestrzennego i planowane kierunki rozbudowy hali. W przypadku hal magazynowych wielonawowych istotnym jest ustalenie optymalnej szerokości poszczególnej nawy tak, by lokalizacja słupa nie przeszkadzała w komunikacji wewnątrz hali i równocześnie gwarantowała optymalne przekroje ram konstrukcji stalowej.

 

W przypadku magazynowania w hali towarów łatwopalnych bądź narażonych na działanie ognia wszystkie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe konsultujemy pod względem ochrony przeciwpożarowej. Zawsze tak projektujemy hale, by koszty z tym związane były jak najmniejsze, a rozwiązania budowlane – przemyślane i uzasadnione.

 

Projektując i wykonując posadzki hal magazynowych uwzględniamy nie tylko rodzaj i wielkość obciążeń (od regałów, poruszających się pojazdów itp.), ale także bierzemy pod uwagę jakość nawierzchni i spełnianie obowiązujących w danej branży norm.

 

Dobrze zaprojektowany i wybudowany magazyn to taki, który posiada skoordynowane z halą zaplecze logistyczne. Składają się na nie nie tylko dodatkowe pomieszczenia w hali, ale także bramy, rampy, doki załadunkowe itp. Budowa hali magazynowej to także wykonanie odpowiedniej powierzchni placów manewrowych i dróg, pozwalających na sprawne funkcjonalne obiektu oraz zapewniające płynność dostaw i odbiorów składowanego towaru. Dlatego na etapie koncepcji projektu hali szczegółowo analizujemy także otoczenie obiektu.

Nasze magazyny optymalizujemy w taki sposób, by ich ekonomika była jak największa, czyli  zarówno koszty ich budowy jak i późniejsze - eksploatacji - były jak najmniejsze. Ważnym zatem jest podejście do zaprojektowania i budowy instalacji hal magazynowych i odpowiedniego dobru izolacji ścian tak, by utrata dostarczanego ciepła była jak najmniejsza.

Podobnie jak w przypadku innych hal stalowych część socjalno - biurowa obiektu może być zaprojektowana jako oddzielny budynek powiązany z halą, bądź  wydzielamy część powierzchni wewnątrz. Jako że wychodzimy z założenia, że hala stalowa nie musi być obiektem typowym i „nudnym” architektonicznie, zawsze staramy się, by biura wyglądały okazale i razem z halą stanowiły spójną i ciekawą wizję, oddającą charakter magazynowych towarów i co najważniejsze - wymagania Inwestora.